На општинскиот натпревар по хемија за учебната 2020/21 година, во организација на Сојуз на хемичари и технолози на Македонија кој се одржа на 07.05.2021 во 12:00 часот, нашето училиште го претставуваа ученичките Јована Јовевска од IXa и Дела Додевска од Ixб одделение, под водство на метор Соња Цветкоска, наставник по хемија и ги освоија следниве места:

Јована Јовевска IXa одделение – прво место

Дела Додевска Ixб одделение – трето место

Со тоа ученичките обезбедија пласман и учество на регионалниот натпревар кој ќе се одржи на 28.05.2021 година.