Врз основа на Законот за основно образование, Службен весник на РСМ, бр. 161 од 5.8.2019 и врз основа на критериумите за избор според  Правилникот за видовите на пофалби, награди и педагошки мерки за учениците преку поднесените документи од страна на учениците Наставничкиот совет на ООУ „Стив Наумов“ – Скопје на ден 10.06.2021год. ја донесе следната:

 

ОДЛУКА

 

Првенец на генерација 2012 – 2021 година е ученичката

 

Јована Јовевска

IXа одделение

 

 

Имај пријатен и возбудлив лет во иднината која ти претстои. Успешно чекори низ животниот лавиринт, кој е задача со повеќе решенија. Одбери го најдоброто за себе!

 

ЧЕСТИТКИ!