5-ти Октомври е денот на учителите, во светски рамки. Да се биде учител, наставник, професор, воспитувач е најблагородната, најубавата, но и најодговорната професија што подразбира огромна посветеност, не само кон младата личност туку и кон оној кому му се потребни знаења, вештини и мотивација.

Учителите им го покажуваат правилниот пат на учениците и ги издигнуваат во личности со високо интелектуални и морални квалитети.

Во нашето училиште „Стив Наумов“ – Скопје, по повод одбележувањето на овој важен ден се организираа пригодни активности со учениците.