На Државниот натпревар по информатичко размислување организиран од страна на Здружението на информатичарите на РСМ, нашата ученичка Тамара Василевска од  IVв одд. освои трето место.