Денес нашето училиште, „Стив Наумов“ –Скопје, срдечно им ги отвори вратите на новите првачиња кои беа пречекани и поздравени од страна на директорот, Елизабета Јовановска, одделенските наставници, вработените и водителот на приредбата, Слободанка Басотова. Со топли желби за среќен почеток и за успеси во натамошното школување нашите првачиња денес зачекорија по еден нов пат – по патот на нови предизвици и поучни искуства, во еден нов свет – во светот на науката, знаењето, етиката, новите пријателства и другарувања.

Благодарност до учениците, членови на Детската организација, од IIв, IIIа, Vа, Vб и Vв одделение за својот несебичен придонес и ангажман на приредбата со одбран репертоар наменет за нашите првачиња, кои се и нашата иднина.

Драги првачиња, ви посакуваме успешна и безгрижна учебна 2022/2023 година!

 

               01.09.2022                                                      Координатор за Детска организација:

                                                                                           Елизабета Каранфилова

                                                                                             Предметна настава:

                                                                                              Бојана Митевска