Празник на единствениот дом на сите живи суштества, 22 Април – Ден на планетата земја.