Хемија -општински натпревар

Учебна година 2021-2022

Тамара Јовевска 9в одделение -диплома за трета награда

Јана Петровска 9в одделение-пофалница за успешно учество

Ирина Стојановска 9в одделение-пофалница за успешно учество