Натпреварот се одржа онлајн, со времетраење од 120 минути. Согласно критериумите за наградување според постигањата, наградени се 15 ученици и освоени се: 7 први места, 2 втори места, 3 трети места и 3 пофалници.

Организатор на натпреварот: Сојуз на математичари на Македонија;

Датум на реализација:                    19.02.2022 година;

Број на учесници од од IV-IХ одделение од ООУ„Стив Наумов“ –  22 ученици.

 

р.бр име и презиме на ученик одделение – паралелка пласман/ освоена награда име и презиме на ментор
1. Лео Андов IV -б I место Марија Лефковска
2. Марко Стојевски IV -б I место
3. Матеа Јанкулоска IV -б учество
4. Матеа Несторовска IV -б учество
5. Јана Јовановиќ IV -б учество
6. Максим Маринковиќ V – б I место Анетка Трајкова
7. Никола Демјански V – б I место
8. Тадеј Трајковски V – б пофалница
9. Јана Станковска V – б пофалница
10. Искра Тасевска V – б учество
11. Софија Гудумановски VI – а I место Даниела Димишковска
12. Мелани Николова VI – а II место
13. Дејана Петреска VI – а учество
14. Марија Трпинова VI – б III место
15. Лина Петрушевска VI – в I место
16. Меланија Младеновска VI – в учество
17. Никола Тоневски VI – г III место
18. Милан Стојчевски VII -а III место Олгица Ристовска
19. Јаков Лефковски VII – в учество
20. Ѓорѓи Цветковски VIII -б I место  
21. Ангела Боева VIII -в II место Даниела Димишковска
22. Методија Златановски IХ – г пофалница Даниела Моневска

 

Вкупно 16 ученици ги исполнуваат условите и ќе имаат можност да го претставуваат нашето училиште учествувајќи на Регионалниот натпревар по математика што ќе се одржи на 26.03.2022 година.

Им честитаме на учениците и нивните ментори и им посакуваме многу успех во понатамошното натпреварување.

ООУ„Стив Наумов“ – Скопје