На Општинскиот натпревар по географија, 2022 година, во организација на Здружението на професори по географија на Македонија „ПРОФ. Д-Р ЉУБЕ МИЛЕНКОВСКИ„ се одржа на 26.03.2022 година (сабота), во 13 часот.

Нашето училиште го преставуваа учениците Мила Ангелковска, Лина Петрушевска и Петар Златковски ученици од VI одделение под водство на ментор м-р Марина Грамова .

Лина Спасовска и Јована Мерџановска  од VIII одделение под водство на ментор на Анета С.Николовска.

Учениците Лина Петрушевска и Јована Мерџановска  обезбедија пласман и учество на регионалниот натпревар кој ќе се одржи на 21.05.2022 год.