Државниот натпревар по Природни науки кој се одржа на 28.05.2022 год. со физички присуство на Природно – математичкиот факултет во Скопје учествуваа ученици од нашето училиште ООУ “Стив Наумов” – Скопје:

  1. Марко Стојевски од 4 одделение
  2. Искра Митреска од 5 одделение

Наградите се во зависност од бројот освоени бодови за секоја категорија, а се распределуваат во проценти од максималниот број на освоени бодови.

Прва награда – (од 91 до 100%)

Втора награда –  (од 81 до 90%)

Трета награда –  (од 71 до 80%)

Пофалница –  (од 51 до 70%)

Останатите учесници добиваат потврда за учество

Нашите учениците го постигнаа следниот пласман:

  1. Марко Стојевски од 4б одд. – третата (III) награда со 38 бода – 78%.

Ментор: Марија Лефковска

 

  1. Искра Митреска од 5в одд – потврда за учество со 20 бода – 48%.

Ментор: Даниела Денковска

 

Искрени честитки до ученици – учесници и честитки за учеството и постигнатиот успех!

 

Ментори: Марија Лефковска одделенски наставник во 4 одделение

                     Даниела Денковска – наставник по Природни науки во 5 одделение