Хемија – применета хемија – регионален натпревар

Тамара Јовевска 9в одделение -диплома за прво место

Хемија – применета хемија – државен натпревар

Тамара Јовевска 9в одделение – четврто место

 

Електроника – регионален натпревар- Максим Петков 9в одд. – диплома за прво место

Електроника – државен натпревар – Максим Петков 9в одд. – диплома за прво место