На регионалниот натпревар по англиски јазик нашите ученици го постигнаа следниот успех:

Ана Аџиска 6б – прво место
Иван Балгуров 6а – второ место
Миа Илкова 7г – прво место
Петар Готиќ 7б – второ место
Димитар Аспровски  8б – прво место
Лела Савевска  8в – прво место
Дела Додевска 9б – прво место
Моника Стојановска 9г – трето место
Леонид Короскоски 5в – прво место
Мелани Николова 5а – трето место

Овие десет ученици од нашето училиште  постигнаа навистина одлични резултати и продолжуваат да се натпреваруваат на државниот  натпревар.

Наставниците ментори Бојана Митевска, Татјана Арсова и Благица Блажеска,
се благодарни на своите ученици за вложениот труд и им посакуваат успех на државниот  натпревар!