ООУ „Стив Наумов“

 

РАСПОРЕД НА ЅВОНЕЊЕ ВО УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА

 

час            оддо одмор
1 8,00-8,40 5
2 8,45-9,25 20
3 9,45-10,25 5
4 10,30-11,10 5
5 11,15-11,55 5
6 12,00-12,40 5
7 12,45-13,25 5
8 13,30-14,10 15
9 14,25-15,05 5
10 15,10-15,50 5
11 15,55-16,35 5
12 16,40-17,20