Нашите вредни ученици од V б одделение заедно со нивниот ментор Анетка Трајкова активно се вклучуваат и во меѓународни проекти за што показател се и добиените меѓународни сертификати од проектот  „ENO Weather week“ за учениците:

Никола Демјански

Максим Маринковиќ

„ENO Weather week“