ИЗВЕСТУВАЊЕ

По повод Денот на училиштето се организира литературен и ликовен конкурс под мотото

„Те љубам татковино моја

 

Сите литературни и ликовни творби учениците да ги достават кај одговорните наставници:

 

Одговорни наставници за литературен конкурс

  1. Славјанка Николова
  2. Олга Добревска
  3. Магдалена Јанковска
  4. Тања Гигова
  5. Елизабета Каранфилова
  6. Ивана Саздова Спасиќ

Одговорни наставници за ликовен конкурс

  1. Емилија Божиновска
  2. Руменка Дејанова
  3. Љубинка Стоилкова Петрушевска
  4. Јулијана Печевска

Творбите да се достават најдоцна до 10.10.2021 година.

 

Директор

Елизабета Јовановска