На 11.02.2022  online се одржа  Општинскиот натпревар по природни науки

Наградите за Општинските натпревари се во зависност од максималните освоени бодови во категоријата на оваа категорија, а се распределуваат во проценти од максималните бодови (50). Во IV и V одделение доделени се награди:

од 86 – 100% – Прва награда

од 76 – 85% – Втора награда

од 56 – 75% – Трета награда

од 41 – 55% – Пофалница

Останатите учесници добиваат потврда за учество.

Учениците кои учествуваа на натпреварот ги постигнаа следниве резултати:

IV б, Марко Стојевски 47- 97%  I место со најмногу освоени бодови во цела општина Гази Баба

IV б, Матеа Јанкулоска 39 – 80%    II место

IV б, Кристијан Карасарлидис  31- 63%   III место

V одд., Максим Маринковиќ    (прва награда)

V одд., Тамара Василевска    (прва награда)

V одд., Никола Демјански    (прва награда)

V одд., Лука Терзиќ    (втора награда)

V одд., Ивана Накова    (втора награда)

V одд., Ана Петковска    (втора награда)

V одд., Искра Митреска    (втора награда)

V одд., Искра Тасевска   (трета награда)

V одд., Неда Стојчевска   ( трета награда)

V одд., Јана Коџобаши   (трета награда)

V одд., Петар Цветкоски    (пофалница)

V одд., Ема Трагачевска   (пофалница)

На 7. Регионални натпревари по природни науки во категоријата IV и V одделение ќе учествуваат според:

– прв критериум – првопласираните учесници на општинските натпревари од секоја општина (во колоната „Пласман на регионални натпревари“ означени со „I критериум“),

– втор критериум – дополнување до половина од учесниците на Општинските натпревари рангирани според освоени бодови и трет критериум – со освоени минимален број бодови, односно 41% освоени бодови (во колоната „Пласман на регионални натпревари“ означени со „II критериум“ и „III критериум“).

Учениците се пласираа за регионален натпревар кој ќе се одржи на 02.април.2022 год.

Ментор:  Марија Лефковска

Предметен наставник:  Даниела Денковска