На ден 14.05.2021 година, 13ч  се одржа Регионален  натпревар по природни науки. Натпреварот беше организиран од Македонско биолошко друштво и истиот се спроведе онлајн (Classmarker). Од нашето училиште ООУ „Стив Наумов“ активно учество земаа учениците од IV б одделение.

Постигнати се следниве резултати:

IV б одделение

Ментор: м-р Анетка Трајкова

  1. Никола Демјански      47  бода  I награда
  2. Максим Маринковиќ 46 бода   I награда
  3. Петар Цветкоски         42 бода   II награда

 

Учениците ќе учествуваат на државниот натпревар по природни науки којшто ќе се одржи на 12.06. 2021 год. (сабота). Државниот натпревар по природни науки ќе се спроведе на Природно-математичкиот факултет во Скопје со физичко присуство на учесниците.

 

Извештај од општинскиот  натпревар по природни науки

На ден 16.04.2021 година, 15ч  се одржа Општински  натпревар по природни науки. Натпреварот беше организиран од Македонско биолошко друштво и истиот се спроведе онлајн (Classmarker). Од нашето училиште ООУ „Стив Наумов“ активно учество земаа учениците од IV одделение.

Постигнати се следниве резултати:

IV б одделение

Ментор: м-р Анетка Трајкова

  1. Никола Демјански      47  бода    I критериум I награда
  2. Максим Маринковиќ 44 бода    II критериум II награда
  3. Петар Цветкоски         43 бода    II критериум II награда
  4. Злата Милошевска      30  бода   пофалница
  5. Петар Ѓорѓиевски        28 бода    учество

IV а  одделение

Ментор: Руменка Дејанова

Михаела Чадиноска              25 бода      учество