На општинскиот натпревар по англиски јазик одржан на 19 март 2022 година, учениците од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:

Горјан Давчевски 5в, второ место,

ментор: Бојана Митевска;

Никола Тоневски 6г, прво место,

Лина Петрушевска 6в, второ место,

Ана Аџиска 7б, прво место,

Стефан Мишевски 7в, прво место,

ментор: Татјана Арсова

и

Ана Николовска 8в, второ место,

Теодора Наумовска 8г, трето место,

Лела Савевска 9в, прво место,

ментор: Благица Блажеска.

Честитки за посветеноста и успехот и со среќа учеството на регионалниот натпревар.