Основно училиште со ресурен центар „ИДНИНА„ Скопје објавува ЈАВЕН ОГЛАС  за вработување на образовни асистенти  за учебната 2021/2022 година. Врз основа на насоките од МОН општинските основни училишта од општините Кратово, Крива Паланка, Ранковце, Старо Нагоричане, Куманово, Липково, Центар, Гази Баба, Бутел,Чаир,Шуто Оризари, Зелениково, Петровец, Илинден, Арачиново,Чучер Сандево потребно е да го споделите линкот во прилог на вашите Веб страни и социјални мрежи.

 

Основно училиште со ресурен центар „ИДНИНА„ Скопје

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063471822980