На ден 10.09.2021г. (петок) во нашето училиште беше одржана работилница во рамки на проектот „Биди фер, правилно фрлај смет“.

Организатор на работилницата беше Здружението на економски новинари и истата се одржа он лајн за сите ученици од петто одделение. По успешно реализираната работилница следуваше Награден конкурс  за кој нашите ученици покажаа виден интерес, заземаа активно учество и на наше огромно задоволство освоија  и вредни награди во следните категории:

 

Категорија: Краток расказ

1 место

Искра Митреска Vв одд.

Категорија: Кратко видео

1 место

Мила Венова Va одд.

Категорија: Лична творба-песна

3 место

Дамјан Тасевски Vб одд.

Благодарници:

Дамјан Тасевски V б одд.

Тамара Василевска V в одд.

Јована Јанчиќ IV а одд.

Честитки за нашите ученици и нивните ментори:

Руменка Дејанова- одделенски раководител Vа одд.

Анетка Трајкова- одделенски раководител Vб одд.

Ана Ристовска- одделенски раководител Vв одд.

Mарија Лефковска- одделенски раководител IVа одд.