Соработка со Арцелор Митал

Голема благодарност до менаџерскиот тим на Арцелор Митал за несебичната подршка и помош во санација на кровот на ОУ Стив Наумов. Подршката и помошта е уште позначајна ако се има во предвид подобрувањето на условите  во нашето училиште.

 

создать сайт