Извештај - Сведителства 2019-2020

ДРАГИ УЧЕНИЦИ И ПОЧИТУВАНИ РОДИТЕЛИ

ООУ„Стив Наумов“Скопје ве известува дека на 26 јуни НЕМА ДА СЕ ДЕЛАТ СВИДЕТЕЛСТВА Согласно со препораката од Министерството за образование и наука кое ни препорачува свидетелствата на учениците од прво одделение до 8 одделение, да ги поделиме на учениците на почетокот на месец септември, освен за учениците кои имаат потреба од нивно издавање во овој период од оправдани причини (заради префрлање во друго училиште, преселба итн).
Оваа препорака Министерството за образование и наука ја дава заради моменталната состојба со пандемијата КОВИД-19, во насока на заштита за здравјето на учениците, вработените во училиштата и поширокото население.Нашето училиште одлучи :
Свидетелствата на учениците од прво одделение до 8 одделение, да ги поделиме на учениците на почетокот на месец септември, освен за учениците кои имаат потреба од нивно издавање во овој период од оправдани причини (заради префрлање во друго училиште, преселба итн).

ВАШИТЕ НАСТАВНИЦИ И СИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО ООУ„СТИВ НАУМОВ“СКОПЈЕ ВИ ПОСАКУВААТ

СРЕЌЕН РАСПУСТ

создать сайт