Извештај - Сведителства 2019-2020

ДРАГИ УЧЕНИЦИ И ПОЧИТУВАНИ РОДИТЕЛИ

ООУ„Стив Наумов“Скопје ве известува дека на 26 јуни НЕМА ДА СЕ ДЕЛАТ СВИДЕТЕЛСТВА Согласно со препораката од Министерството за образование и наука кое ни препорачува свидетелствата на учениците од прво одделение до 8 одделение, да ги поделиме на учениците на почетокот на месец септември, освен за учениците кои имаат потреба од нивно издавање во овој период од оправдани причини (заради префрлање во друго училиште, преселба итн).
Оваа препорака Министерството за образование и наука ја дава заради моменталната состојба со пандемијата КОВИД-19, во насока на заштита за здравјето на учениците, вработените во училиштата и поширокото население.

Повеќе: Извештај - Сведителства 2019-2020

Известување

Ве известуваме дека согласно програмата за 2020 година на Општина Гази Баба и оваа година ќе започне реализацијата на проектот „Од полуматура до танц култура“. Реализатор на проектот е Еурека Студио во партнерство со Општина Гази Баба.

Проектот ,,Од полуматура до танц култура,, успешно се спроведува две години и е наменет за деветооделенците од Општина Гази Баба. Целта на проектот е преку забава, танцување и музика да се подигне нивото на танц културата, но и да се остави еден спомен на генерациско дружење.

Оваа година овој проект ќе започне да се реализира онлајн, со помош  на интернет апликациите. Координаторот на проектот како и инструкторите преку зададени задачи ќе комуницираат со деветооделенците, ќе танцуваат и ќе изучат заедничка кореографија. Ќе се користат апликациите ZOOM и Viber.

За таа цел потребно е информацијата за спроведување на проектот да се спроведе до класните раководители на деветите одделенија, а тие да ја пренесат до своите ученици. Истите да направат список со име и презиме и број на телефон од ученикот. Да се направи список на сите заинтересирани ученици кои сакаат да учествуваат во zoom тренинзите како и во завршната манифестација. Списокот се враќа до директорите на училиштата и тие го доставуваат на емаил до координаторот најдоцна до 30 април.

Повеќе: Известување

Рапоред на часови

Распоред на часови: Преземете го тука

 

 

 

 

 

создать сайт