Распоред додатна и дополнителна настава за 2020-2021

Преземето го распоредот за додатна, дополнителна настава и слободни ученички активности за учебната 2020-2021: 

2020-2021: Распоред за додатна, дополнителна настава и слободни ученички активности

Годишната програма 2020-2021

Годишната програма можете да го преземете овде: Годишна програма 2020-2021

Распоред за онлајн настава

Распоредот за онлајн наставата можете да го преземете овде: Распоред за онлајн настава 2020-2021

создать сайт